Skulpturer i parken

Blå pojken

Fransyskan

Vindorgeln

Liggande kvinna

Blå pojken

Vindorgeln